French (Fr)English (United Kingdom)Malagasy(Mg)
Flm67ha
...Ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra
(Efesiana. 2:20)


HIRA SY MOZIKA (DHM)


TANTARA
Atoa RAMANAKORAISINA Evariste Aimée
261 33 11 459 59
261 32 40 577 76
E-mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

TANTARA

Ny Departemantan’ny hira sy Mozika izay hafohezina amin’ny hoe : "DHM" dia niorina tamin’ny alalan’ny fanapahan-kevitry ny Komitin’ny Fiangonana tamin’ny 12 Novambra 1993 ihany koa ; noho ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny hira sy mozika eo amin’ny fiainam-panahin’ny Fiangonana.

Manana Komity sy birao mpitarika azy ny DHM izay ivondronan’ireo mpitarika antoko mpihira sy izay rehetra mpitendry zava-maneno ao amin’ny Fiangonana. Misy eo amin’ny 20 eo ho eo ireo mpikambana ao amin’ny DHM. 

Ny andraikitry ny DHM dia ny fampandehanana ara-dalàna ny fanamafisam-peo ao am-piangonana sy fanamasahana ny hira mandritra ny fanompoam-pivavahana ary ny fandaminana ny fitendrena "orgue" sy ny anjara fotoana hiran’ny antoko mpihira tsirairay ao amin’ny Fiangonana. Andraikiny ihany koa ny mikojakoja sy mitahiry ny fitaovana rehetra momba ny fanamafisam- peo sy ny mozika (Orgue, micro, sns...).

Manana soritr’asa koa ny DHM dia ny fampiofanana ny mpitendry zava-manenon’ny Fiangonana sy ireo mpikirakira ny fanamafisam-peo (ireo teknisiana). Mampianatra ny hira ao amin’ny litorjia ny Fiangonana koa izy ireo mba ho masaka tsara amin’ny olona ny litorjia.

Marihina fa misy ireo antoko mpihira avy any amin’ny Faritra. Samy efa manana ny azy : ny Faritra faha-3, ny Faritra faha-5, ny Faritra faha-6, ny Faritra faha-7, ny Faritra faha-8 ary ny Faritra faha-13. Ato amin’ity Departemanta ity no andrindrana ny handraisan’izy ireo anjara fanompoana mandritra ny fanompoam-pivavahana.

 
BIRAO sy KOMITY

Mambra ny Birao

Ny Filoha : Atoa Ramanankoraisina Evariste Aimé
Ny Filoha Lefitra:Atoa Rajaonarivo Samuel
Ny Mpitahiry Vola: Rtoa Beninazy Harimalala
Ny Mpitantsoratra 1: Atoa Randriatiana Miharisoa
Ny Mpitantsoratra 2 : Atoa Maillot Jean Yves Edmond

Mambra ny Komity

1- Atoa Ramanankoraisina Evariste Aimé
2- Atoa Maillot Jean Yves Edmond
3- Atoa Rakotomamonjy Jean Claude
4- Rtoa Randriantseheno Laingo
5- Atoa Randimbijaona Georges
6- Atoa Rajaonarivo Samuel
7- Rtoa Beninazy Harimalala
8- Rtoa Rakotoarimiza Lala
9- Atoa Raharijaona Andry
10- Atoa Randriatiana Miharisoa

AN-TRATRA

1-  Atoa Rafanomezantsoa Heriniaina
2-  Atoa Razafindrakoto Jean Philbert
3-  Atoa Ranjafizaka Vintana
4-  Atoa Randriampijaona Charly
5-  Atoa Randriatsarafara Lalao

 
ANDRAIKITRA
  1. Miandraikitra ny fiainam-piderana ataon’ny Fiangonana amin’ny fotoana rehetra, ho mendrika sy
  2. hampivavaka : mozika sy fanamafisam-peo
  3. Mampitombo ao amin’ny Fiangonana ny fitiavana zava-kanto kristiana, hampitombo ny finoany.
  4. Miantoka ny fampianarana hira (ara-tSolfa) ny Fiangonana.
  5. Miandraikitra ny anjara hira aton’ireo antokompihira amin’ny fotoam-pivavahana 3 isaky ny Alahady
FIOFANANA

Manana fiofanana indroa isan-taona ny DHM mba hanantanterahana ny fizotry ny asany ka ireto avy izany :

  • Mampiofana ny litorjika ny Pastora
  • Mampiofana ny litorjika ny Fiangonana
  • Mampiofana ny mpitendry zava-maneno
  • Mampiofana ny mikirakira ny fanamafisam-peo
 Akon'ny Fanatenana Akon'ny Fanatenana Fandaharana atolotry ny FLM Toby Fanantenana 67 ha ho antsika isaky ny alakamisy amin'ny 06 sy sasany hariva ao amin'ny Radio Teny Fiainana ...
JOBILY FAHA 30 TAONAN’NY VLM 67HA JOBILY FAHA 30 TAONAN’NY VLM 67HA Isaorana Andriamanitra fa tontosa ny alahady faha 09 novambre 2014 teo ny fanokafana ny Jobily faha 30 taonan’ny sampana VLM Vokovokomanga ...